richtext1175

Arrangementer

De ulike norske foreninger og klubber holder stadig både faste og løse arrangementer. Formålet for alle disse er å samle medlemmene sosialt i hyggelig lag, til glede for det norske fellesskapet i Danmark.

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Under ses en oversikt over kommende arrangementer. Listen oppdateres løpende i takt med at nye arrangementer kommer på plass. Det tas forbehold for de til enhver tid gjeldende covid-19-regler.

eventsoverview1181

TORSKEKLUBBEN 3 - 2023/2024

Vi har glæden af at holde sæsonen 2023/24 tredje torskemiddag; DECEMBER-torsk torsdag den 7. DECEMBER 2023. Torskemiddagen bliver som sedvanlig servert for Torskeklubbens medlemmer kl. 18:00 torsdag den 7/12-23 i NORGES HUS, Amager Boulevard 111A, 2300 Kbh.S. Vi ser frem til hyggeligt samvær og ikke minst igjen til å høre medlemmenes gode anekdoter og (korte) historier om opplevelser i Norge, Danmark og andre steder; - og gjerne om torsk!

Dato:
07. desember 2023 kl. 18:00 - 22:00
Sted:
NORGES HUS, Amager Boulevard 111A, 2300 Kbh.S.