richtext1104

BLI MEDLEM

Som medlem av foreningen opptas enhver person uansett nasjonalitet.

Vi håper at alle norske, norskfødte og venner av Norge vil støtte Norsk Understøttelsesforenings filantropiske virksomhet ved å bli medlem.

Den årlige kontingenten er p.t. DKK 200,- pr. person.

Beløp og eventuell gave kan innbetales til foreningens konto i

Danske Bank:

1551 3169022607, eller

Mobilepay til nr. 51 29 29

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.