richtext1104

Bli medlem

Den Norske Klub har som formål å fastholde og styrke fellesskapet mellom nordmenn bosatt i Danmark.

 

DEN NORSKE KLUB

For å bli medlem av Den Norske Klub, "Torskeklubben", skal man være norskfødt eller av norsk avstamning samt være medlem av Norsk Understøttelsesforening i Kjøbenhavn (NU). Kontingent og evt. gave til foreningen innbetales til foreningens konto (se under).

MEDLEMSKAP

Søk om medlemskap her: KONTAKT@DENNORSKEKLUB.DK

KONTINGENT

Den årlige kontingenten til NU er p.t. DKK 200,- pr. person

BANK

Danske Bank

Kontonr.: 1551 3169022607

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.